Huisartsengroep Castricum

De praktijk maakt samen met de zeven andere plaatselijke praktijken deel uit van de Huisartsengroep Castricum (HAGRO). Dit is een formeel samenwerkingsverband. De groep is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de Regionale Huisartsen Vereniging Noord-Kennemerland en de huisartsenvereniging Midden-Kennemerland, die op zich weer deel uitmaken van de Landelijke Huisartsen Vereniging te Utrecht. Daarmee is de groep gebonden aan afspraken die op regionaal en op landelijk niveau door de beroepsgroep worden gemaakt.

De Huisartsengroep Castricum bestaat naast onze praktijk uit:

  • M. Bakker 0251 – 654246
  • J. Hoekstra 0251- 652289
  • D. Coppoolse 0251 – 652354
  • M. Doeksen en F. Weijer 0251-653847
  • M. van den Berg, M. Heemeijer 0251-652428
  • J. Mohammadnia 0251-676542
  • N. Remmelzwaal 0251-653050

Individueel zijn de leden van de Huisartsengroep Castricum aangesloten bij een regionaal georganiseerde klachtenregeling. Hiermee wordt voldaan aan wettelijke eisen die hiervoor gelden. Neem voor meer informatie over de klachtenregeling contact op met onze assistente (0251-654540 of info@leemhuisvdmaarel.nl).

Overleg huisartsengroep

De huisartsengroep komt geregeld bijeen en op die bijeenkomsten vindt onder meer overdracht plaats van probleemsituaties die zich tijdens een waarneming hebben voorgedaan of die zich wellicht kunnen gaan voordoen. Met name betreft dit het informeren van de collegae huisartsen over patiënten die (wellicht) extra zorg behoeven. Dit komt de continuïteit in de zorg ten goede. Voorts bestaan er vanuit de groep samenwerkingsverbanden met de thuiszorgorganisaties en andere verpleegkundige zorg, de bureau’s voor kleuter- en jeugdzorg, de GGD, het maatschappelijk werk en verder met fysio- en oefentherapeuten, verloskundigen en alle andere hulpverleners in de regio.