Waarneming tijdens kantooruren

De huisartsen in Castricum hebben een onderlinge waarneming tijdens kantooruren gedurende vakanties of wegens nascholing of ziekte. Een wat langer durende afwezigheid en waarneming wordt bekendgemaakt in de plaatselijke krant ‘Het Nieuwsblad voor Castricum’ en op deze website.

Waarnemende huisartsen:

  • M. Bakker, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-654246
  • D. Coppoolse, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-652354
  • J. Hoekstra, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-652289

De praktijken Remmelzwaal, Doeksen/Tromp, Mohammadnia en praktijk Bakkum hebben een eigen of onderlinge waarneemregeling waar onze patiënten in principe geen gebruik van maken.

Waarneming buiten kantooruren (avond, nacht, weekend en feestdagen)

Avond-, nacht- en weekendregeling
De avond-, nacht- en weekendregeling wordt uitgevoerd vanuit de Huisartsenpost in het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk (0251-265265). Dit valt te vernemen via de telefoonbeantwoorder van de praktijk en staat daarnaast bij de praktijkingang aangegeven. Deze waarneming gaat dagelijks in om 17.00 uur en duurt tot ‘s ochtends 8.00 uur van de eerstkomende werkdag. Verder geldt deze regeling op algemeen erkende feestdagen en dergelijke.

Uitsluitend bedoeld voor dringende zaken
Deze waarneming is uitsluitend bedoeld voor dringende zaken die niet kunnen worden uitgesteld. Alle huisartsen in de IJmond doen aan deze regeling mee. Voor een consult zal men (op afspraak) naar Beverwijk moeten. Wanneer zulks (medisch gezien!) onmogelijk is, zal een huisarts van de post een visite thuis komen afleggen. De visiterijdende huisarts verplaatst zich in een opvallend geel voertuig voorzien van zwaailicht en sirene. In spoedeisende situaties kan de arts in het hele gebied dus snel ter plaatse zijn.

Neem altijd eerst telefonisch contact op met de post
Het is niet de bedoeling dat iedereen voor medische zaken buiten ‘kantoortijden’ rechtstreeks naar de post komt. Ervaren doktersassistentes zullen de afspraken maken, waarmee onaanvaardbare wachttijden worden voorkomen. Neem dus altijd eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost via het telefoonnummer 0251-265265.

Patiënten wonende in Limmen of Egmond
Patiënten van onze praktijk die in Limmen of in Egmond wonen, wordt verzocht bij aanvragen om medische hulp ook eerst contact met op te nemen met de huisartsenpost (0251-265265). Wanneer men naar Beverwijk kan komen zal de hulp daar worden verleend, anders zal de post beroep doen op de regio Alkmaar om de visite af te leggen.

Herhaalrecepten tijdens praktijksluiting

Herhaalreceptuur is tijdens een praktijksluiting in principe niet via onze praktijk te bestellen, maar dat kan in veel gevallen wel via de apotheek (zie https://www.leemhuisvdmaarel.nl/herhaalrecepten/ voor meer informatie). Ook kunt u (als het niet kan wachten) herhaalrecepten bestellen via de waarnemende huisarts.