Waarneming tijdens kantooruren

De huisartsen in Castricum hebben een onderlinge waarneming tijdens kantooruren gedurende vakanties of wegens nascholing of ziekte. Een wat langer durende afwezigheid en waarneming wordt bekendgemaakt in de plaatselijke krant ‘de Castricummer’ en op deze website.

Waarnemende huisartsen:

  • M. Bakker, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-654246
  • D. Coppoolse, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-652354
  • J. Hoekstra, Kortenaerplantsoen 46, tel. 0251-652289

De praktijken Remmelzwaal, Doeksen/Tromp, Mohammadnia en praktijk Bakkum hebben een eigen of onderlinge waarneemregeling waar onze patiënten in principe geen gebruik van maken.

 

Huisartsenpost Beverwijk

Avond-, nacht- en weekendregeling
De avond-, nacht- en weekendregeling wordt uitgevoerd vanuit de Huisartsenpost in het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk (0251-265265). Deze waarneming gaat dagelijks in om 17.00 uur en duurt tot ‘s ochtends 8.00 uur van de eerstkomende werkdag. Verder geldt deze regeling op algemeen erkende feestdagen.

Uitsluitend bedoeld voor dringende zaken
De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor dringende zaken die niet kunnen worden uitgesteld. De huisartsenpost werkt op afspraak, een visite wordt alleen afgelegd als vervoer naar Beverwijk medisch gezien niet haalbaar is.

Neem altijd eerst telefonisch contact op met de post
Het is niet de bedoeling dat iedereen voor medische zaken buiten ‘kantoortijden’ rechtstreeks naar de post komt. Ervaren doktersassistentes zullen de afspraken maken, waarmee onaanvaardbare wachttijden worden voorkomen. Neem dus altijd eerst telefonisch contact op met de huisartsenpost via het telefoonnummer 0251-265265.

Patiënten wonende in Limmen of Egmond
Als u een Castricumse huisarts heeft, moet u voor hulp buiten kantoortijden contact opnemen met huisartsenpost Beverwijk, ook al woont u dichter bij Alkmaar.

 

Herhaalrecepten tijdens praktijksluiting

Herhaalreceptuur is tijdens een praktijksluiting niet via onze praktijk te bestellen, maar dat kan in veel gevallen wel via de apotheek. Ook kunt u (als het niet kan wachten) herhaalrecepten bestellen via de waarnemende huisarts.